_Drzeworyt ilustrujący samobójstwa Seneki i usiłowanie samobójstwa żony Pompeia Paulina

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *