– wszystko jest w ciągach, – zamykanie doświadczeń, – ciąg informacyjny – zamknięty obszar, który należy wypełnić i zakończyć, – destrukcyjne ciągi informacyjne – nadużycia, wojny, uzależnienia