– łatwo powiedzieć, oczyśćcie się, wyzwólcie się, odłączcie się i podłączcie się do Źródła, – jest to bardzo trudne, – wielopoziomowo na Ziemie działają kontrolujące siły, aby zniewolić,