6. Potęga starych odmian roślin. Puszcza Amazońska i Dusze roślin   6. Potęga starych odmian roślin. Puszcza Amazońska i Dusze roślin – Stare odmiany roślin, – dusza rośliny,