– Ogólnie przyjmuje się, że Ziemia jest taka wspaniała. Zwierzęta, przyroda, minerały i ludzie żyjący (lub mogący) w cudownej symbiozie, – wszystko chce nas pozjadać – mikroby,