27. Stand Up. Sandżaja – detronizacja   ORMUS Thoth Zloty antysystemowe: – zlot 1200 szabel – pifko, disco i ognisco, – zlot Etera, – Harmonia Kosmosu – może