9. Kosmiczne Ujawnienie jest bliskie   9. Kosmiczne Ujawnienie jest bliskie   – Lech Wałęsa ujawnia, – loty pokazowe świetlistych punktów na niebie, zdarzenie, które mogło spowodować Ujawnienie