– cykliczne otwieranie i zamykanie się portalu słońca, w trakcie burz elektromagnetycznych, – Słońce jest portalem, – wiadomości z kosmosu, – pomoc dla Ziemi w formie wysokiej technologii,