– Suwerenność jest podstawową rzeczą, aby cokolwiek dobrze funkcjonowało, – suwerenność na wszystkich poziomach, – należy sobie zdać sprawę, w jaki sposób jesteśmy zniewoleni, lub nie, Zapisy