25. Energie Źródłowe, a lucyferyczne i jak je rozróżnić. Jak umierać i czy iść do światła – Energie Źródłowe pochodzą ze Źródła, – energie lucyferyczne mają sztuczne źródło,