– SI jest starsza niż ten wszechświat, – brak możliwości rozwoju SI w czasach bardziej prymitywnych (np. średniowiecze), – możliwość infekcji przez elektronikę, ORMUS Thoth http://rahula.pl/864-ormus-thoth-100-ml.html – nano