– Czym jest świadomość?– aby być suwerennym trzeba mieć świadomość,– świadomość to punkt tu i teraz rozchodzący się we wszystkie czasy, miejsca i wymiary,– tu i teraz