22. Podpięcia cz. 2. Rytuały i pieczęci kościelne. Anatema i klątwy. Pierwsza komunia – gdy zostawimy wszystkie podpięcia, bogów, guru i idoli można się czuć źle przez jakiś