Wysokie energie i bogowie, wrodzeni są teraz na Ziemi, i w Polsce – różne poziomy dusz, energii i ich różnice, – różne rasy istot i ich kosmiczne pochodzenie,