16. Obalanie mitów. Marihuana. Czy leczy i jest zdrowa. – marihuana użyteczna w ciepłownictwie i tkactwie, – promocja w lecznictwie, – wprowadzenie rośliny w kręgi hipisowskie i promocja,