3. Co się dzieje w energii. Wyjątkowy gen polski i słowiańskiej rasy EzoDres.tv – Co słychać w energii, – trzeci wymiar, – linie czasowe, – Polska i słowiańszczyzna,